ساعات کار و ثبت نام
به نام خداوند مهتاب

مهدکودک مهتاب هر روز از ساعت 7:30 الی 17:30 پذیرای نوگلان شما می باشد.

ثبت نام :

پدر و مادران گرامی برای ثبت نام فرزندشان باید با در دست داشتن مدارک ذیل به طور حضوری اقدام نمایند و فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند.

مدارک مورد نیاز:

دو برگ کپی شناسنامه کودک
کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر هرکدام یک برگ
کارت واکسیناسیون
دو قطعه عکس 3*4 کودک
تست انگل و گواهی صحت مورد تایید پزشک
پوشه ی سفید و گیره

در صورت داشتن پرسشی در این زمینه به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
.